Başkanın Mesajı

Bu güzel sitemizde yaşayan,Yeşilkent Ailesine sağlıklı, huzurlu ve mutlubir yaşam dileklerimizle sevgi ve saygımızı sunarız.

Kuruluşu 1994 yıllarında başlayan Yeşilkent Kooperatifler Birliği, arsa ofisinden aldığı 200.000 m2 arsa üzerinde 3 adada, 3 ayrı mimari tasarımla, 45 blok, 3002 konut olarak inşaatını üstün gayret ve başarılı çalışmaları ile tamamlamıştır.

Teknik ve Sosyal altyapı ile inşaatların finansmanı kat malikleri tarafından sağlanmıştır. Türkiye’de ve dünya da  kooperatifçilik alanında örnek proje olarak sesini duyurmuş ve takdir edilmiştir.

130.000 m2 peyzaj ve rekreasyon alanı, Kat malikleri tapularına eklenti olarak işlenmiş, yaklaşık 90.000 m2 kapalı inşaat alanında3500 araçlık otopark, spor sahaları, kondüsyon aletleri ve tüm donatı alanları ile İstanbul’un parlayan yıldızı Beylikdüzü’nde yeşil alanları ile öne çıkan güzide bir projerdir.

Tapu sicil kayıtlarına işlenmiş yönetim planı ile yönetme esasını belirlemiştir. Yönetim şekli, yapılması öngörülen hizmetler, anlaşılabilir bir anlatımla kat mülkiyeti konusunda uzman ve yetkili hukukçu öğretim üyeleri ile birlikte temsil esası dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yönetimimizin faaliyetlerini ve yapılan çalışmaları duyurabilmek amacı ile mevcut web sitemiz yeniden daha kapsamlı şekli ile (www.yesilkenttopluyapi.org) adresinde hizmete sunulmuştur. Faaliyetlerimiz (mali-idari-teknik-sosyal) güncel olarak sakinlerimizin bilgilerini sunulmaktadır.

Sitemiz yönetim planında her konu hakkında detaylı bilgiler mevcuttur. Yeşilkent Toplu Yapı Yönetimi Temsilciler Kurulu her yıl aralık ve ocak aylarında iki defa olağan toplantı yapmaktadır. Her apartman ise her yıl ocak ayında Kat Malikleri toplantısı yaparak yöneticilerini seçmekte ve İşletme Projelerini onaylatmaktadırlar. Toplu Yapı Yönetimi ise, apartman toplantıları tamamlandıktan sonra, şubat ayında olağan toplantısını yaparak, Yönetim ve Denetim Kurulunu seçmekte ve İşletme Projesi onaylanmaktadır.Yönetim Kurulumuz, her 15 günde bir periyodik olarak, gerekli ve acil durumlarda ise o gün toplantı yapmakta, Yönetim Kurulu kararı dışında hiçbir harcama ve tasarruf yapılmamaktadır. Yönetim Kurulu başkanı her gün, Yönetim Kurulu üyelerindenen az bir yönetim kurulu üyesi nöbetçi olarak bulunmakta, gelen öneri ve şikayetleri not almakta ve çözmeye çalışmaktadır.  Ayrıca, sitenin tamamını dolaşarak çalışmaları yerinde inceleyip, rapor haline getirmektedir.

Bu güzel sitemizde yaşayan,Yeşilkent Ailesine sağlıklı, huzurlu ve mutlubir yaşam dileklerimizle sevgi ve saygımızı sunarız.

ALİ SAMİM ÖZER 
Başkan

 

Yeşilkent Toplu Yapı Yönetimi

Yeşilkent Toplu Yapı Yönetimine ait bilgilerin yer aldığı kurumsal web sitesi

Yeşilkent Toplu Yapı

Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı Yeşilkent 1 Site İçi GÜRPINAR
Beylikdüzü /

Dernek Yazılımı: CTT Creative © Tüm Hakları Saklıdır.